Dobrze wszyscy wiemy

Ile problemów stwarzają w biznesie „sprawy papierkowe”.
Oczywistym jest jednak, że w większości przypadków nie pozbędziemy się tych obowiązków bowiem ograniczenie ich możliwe jest przez dokonanie zmian w prawie.

Tak naprawdę często także stworzenie odpowiednich papierków może być nam pomocne np. dla celów dowodowych w sprawach prowadzonych przed sądami, organami kontroli itp.

Naszym zdaniem Państwo powinniście zajmować się głównie swoją podstawową działalnością.
My natomiastogarniemypapiery.pl
Ten problem pozostawcie nam!

tabela1

Wszystkie prace zrealizujemy w formie

1. Jednorazowych zleceń na wykonanie określonego zakresu prac
2. Stałej umowy o współpracy

Realizując współpracę w szczególności na warunkach stałej umowy możemy ją rozszerzyć także o prowadzenie rozliczeń podatkowych w każdym zakresie (kpir, pełna księgowość).

Zapewnimy konkurencyjne ceny, które określone będą każdorazowo w umowie.

Kontakt

telefon: +48 730 329 329
e-mail: etaspolka@gmail.com

ETA Sp. z o. o.
KRS 244808
NIP 1251359673
REGON 140309996
Kapitał zakładowy 6000,00 zł